• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zrównoważone budownictwo.

Teksty, jakie znajdują się na witrynach, mają dużo typów, czcionek i barw. Wyróżnia się dwa ich bazowe typy. Pierwszym z nich jest uporządkowanie tekstu w bloku, co wywołuje automatyczne dodawanie się znaków na końcach linii. Każdy element jest wyświetlany w nowatorskiej linijce, co o wiele pomaga w czytaniu tekstu. W ogóle rozstawienie blokowe, może zawierać dłuższy tekst, który warto oddzielić akapitami, dla jeszcze większej przejrzystości – to poleca ANCHOR. Interlinia powinna wynosić co bynajmniej 1,5, gdyż wtenczas tekst jest w największym stopniu czytelny. Poza tym liczy się wymiar czcionki, optymalnie stosuje się dwunastkę i czcionkę szeryfową, jaką może być kultowy Time News Roman. Drugim typem tekstów są informacje ustawiane za pomocą linii. Takie detale wyświetlane są bez dodawania interlinii, akapitów, czy znaczących odstępów. Nie powinny zawierać szczegółów blokowych, lecz wyznaczone jest to, by zawierały szczegóły wyświetlane, jako pospolity tekst. Jeśli odnajdzie się wewnątrz nich, jakiś inny szczegół blokowy, może to wywoływać ignorancje w wyszukiwarkach, co owocować może nie znalezieniem pożądanych przez nas fraz.

1. Dowiedz się więcej

2. Zobacz szczegóły

Remont łazienki.

Categories: Architektura

Comments are closed.